Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος έτους 2007

tessera518 προβολές
sxoleia_synt_1.jpg

Γίνονται επεμβάσεις στα παρακάτω σχολεία:
4ο γυμνάσιο-λύκειο,
17ο γυμνάσιο-λύκειο,
15ο γυμνάσιο-λύκειο,
41ο δημοτικό, 
28ο–29ο νηπιαγωγεία,
2ο γυμνάσιο-λύκειο,
37ο δημοτικό.
Ομάδα επίβλεψης: ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΙΔΗΣ
Ανάδοχος: Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε.

Προϋπολογισμός: 200.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
Φάση έργου: Το έργο υλοποιείται. Έχει υλοποιηθεί το 20% του φυσικού αντικειμένου