Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων B΄ & Γ΄ Δημοτικών Διαμερισμάτων έτους 2007

tessera499 προβολές
sxoleia_synt_2.jpg

Γίνονται επεμβάσεις στα κτίρια των παρακάτω σχολικών επιτροπών:
35η ΕΣΕ (Πλ. Αγ. Αναργύρων 4),
33η ΕΣΕ (Ολυμπιάδος 94),
21η ΕΣΕ (Κολωνιάρη 15),
106η ΕΣΕ (Ολυμπιάδος 29),
23η ΕΣΕ (Μαζαράκη 1)

Ομάδα επίβλεψης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ, ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ανάδοχος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΤΣΑΣ
Προϋπολογισμός: 200.000,00
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Φάση έργου: Το έργο εκτελείται. Ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 70%.