Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος έτους 2007

tessera433 προβολές
sxoleia_synt_3.jpg

Γίνονται επεμβάσεις στα κτίρια των παρακάτω σχολικών επιτροπών:
61η ΕΣΕ (Ομήρου Χαρίση),
59η ΕΣΕ (Τυρολόης 17),
60η ΕΣΕ (Τυρολόης 17),
62η ΕΣΕ (Παπάφη 130Α)

Ομάδα επίβλεψης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΡΓΥΡΟΣ – ΚΟΝΤΑΞΗΣ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
Φάση έργου: Το έργο εκτελείται. Ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 28%.