Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων E΄ Δημοτικού Διαμερίσματος έτους 2007

tessera492 προβολές
sxoleia_synt_4.jpg

Έγιναν εργασίες στα κτίρια των παρακάτω Σχολικών Επιτροπών:
69η Μιαούλη 29,
73η Μ. Μπότσαρη 45,
80η 25ης Μαρτίου 1,
87η Κασσανδρέως 2,
88η Στρ. Γενναδίου 53,
91η Νίκης 4

Ομάδα επίβλεψης: Ι. ΓΛΑΒΕΛΗΣ, Γ. ΜΠΑΖΑΚΑΣ, ΗΛ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
Ανάδοχος: Γ. ΔΙΤΣΑΣ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Φάση έργου: Το έργο βρίσκεται σε φάση εξέλιξης