Πεπραγμένα 2009

tessera449 προβολές

Κατά το έτος 2009, το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Εφαρμογών απασχολήθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης μέσω διαγωνισμών, με την επίβλεψη της εκπόνησης δύο πολεοδομικών μελετών και δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, που αφορούν τα εξής έργα:

 • Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής Κρυονερίου
 • Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής Τροχιοδρομικών
 • Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Θέρμης, μέσω ΣΔΙΤ
 • Δημιουργία Μαρίνας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ
 • Επίσης ολοκλήρωσε τον ανοικτό διαγωνισμός για την ανάθεση προμελέτης για την ανάπλαση της περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, στο στάδιο των προκαταρκτικών μελετών και διοργανώθηκε Έκθεση των συμμετοχών στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής.

Επίσης το  Τμήμα επέβλεψε δύο ερευνητικές εργασίες, που αφορούν:

 • Τη διερεύνηση από πολεοδομική άποψη της βέλτιστης αξιοποίησης της περιοχής Λαχανοκήπων (Προγραμματική Σύμβαση με ΑΠΘ, ΟΡΘ και Δ. Μενεμένης)
 • Τη διαμόρφωση προγράμματος αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στο Δ. Θεσσαλονίκης, μέσα από τη μέθοδο της Χωρικής Ανάλυσης (Προγραμματική Σύμβαση με ΑΠΘ) 


Εκτός των παραπάνω, το Τμήμα εισηγήθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου μας διάφορες πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως ενδεικτικά την Πολεοδομική Μελέτη για τη Νέα Παραλία, επανεπιβολή χαρακτηρισμού για τη δέσμευση χώρων σχολείων, χαρακτηρισμούς οικοπέδων για παιδικούς σταθμούς και γυμναστήρια, αναθεώρηση περιοχής Ποσειδωνίου κ.α.

Το Τμήμα υποστήριξε τη Δ/νση Καθαριότητας στο θέμα της νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

Επίσης, το Τμήμα ανέθεσε και επέβλεψε την εκπόνηση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε συνεργασία με τη Δ/νση Κυκλοφορίας.

Επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος έγιναν οι εξής ενέργειες:

 • Ενίσχυση Σχολικής Υποδομής (σύναψη 5 νέων Προγραμματικών Συμβάσεων με τον ΟΣΚ).
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Pepesec, Repair). 
 • Διατύπωση άποψης σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και κανονιστικών πράξεων
 • Εξυπηρέτηση δημοτών, χορήγηση βεβαιώσεων
 • Συμμετοχή σε συνέδρια πολεοδομικού ενδιαφέροντος:  Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, (Βόλος, 24 – 27 Σεπτεμβρίου 2009) με ανακοίνωση με θέμα «Μια ιεραρχημένη προσέγγιση των προοπτικών πολεοδομικής ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης».