Πεπραγμένα 2008

tessera478 προβολές

Κατά το έτος 2008, το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Εφαρμογών απασχολήθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης μέσω διαγωνισμών, με την επίβλεψη της εκπόνησης δύο πολεοδομικών μελετών και δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, που αφορούν τα εξής έργα:

 • Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής Κρυονερίου
 • Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής Τροχιοδρομικών
 • Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Θέρμης, μέσω ΣΔΙΤ
 • Δημιουργία Μαρίνας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ


Επίσης μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το Τμήμα ολοκλήρωσε τις διαδικασίες πιστοποίησης λογαριασμών για τους συμμετέχοντες μελετητές στον Πολεοδομικό Διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΝΑ Πύλης (περιοχή Νέας Ελβετίας – Κεραμείων Αλλατίνι) και διοργάνωσε Έκθεση των συμμετοχών και Ημερίδα για τη δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση των προτάσεων, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής. 
Για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό και τις προτεινόμενες επεμβάσεις, στο Δήμο μας απονεμήθηκε ο 1ος Έπαινος των Πανελληνίων Βραβείων Χωροταξίας – Πολεοδομίας 2008 από το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων – Χωροτακτών.Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση προμελέτης για την ανάπλαση της περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, με αναμενόμενη λήξη στις αρχές του 2009

Επίσης το Τμήμα επέβλεψε δύο ερευνητικές εργασίες, που αφορούν:

 • Τη διερεύνηση από πολεοδομική άποψη της βέλτιστης αξιοποίησης της περιοχής Λαχανοκήπων (Προγραμματική Σύμβαση με ΑΠΘ, ΟΡΘ και Δ. Μενεμένης):  έχουν παραδοθεί όλα τα τεύχη, εκτός του τελευταίου, για να ολοκληρωθεί το έργο.
 • Τη διαμόρφωση προγράμματος αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στο Δ. Θεσσαλονίκης, μέσα από τη μέθοδο της Χωρικής Ανάλυσης


Εκτός των παραπάνω, το Τμήμα προώθησε αρμοδίως πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως ενδεικτικά την Πολεοδομική Μελέτη για τη Νέα Παραλία, την Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης σχεδίου πόλεως περιοχής Κρυονερίου (επανακαθορισμός οριογραμμών ρέματος), την επανεπιβολή χαρακτηρισμού για τη δέσμευση 7 χώρων σχολείων και τήρησε τη διαδικασία γνωμοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο σε διάφορες εντοπισμένες άρσεις απαλλοτρίωσης, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και πράξεων του ΚΣΧΟΠ ή του ΣΧΟΠ/ΝΑΘ.

Επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος έγιναν οι εξής ενέργειες:

 • Ενίσχυση Σχολικής Υποδομής (σύναψη 5 νέων Προγραμματικών Συμβάσεων με τον ΟΣΚ, ολοκλήρωση διαδικασίας απαλλοτρίωσης ενός σχολικού χώρου).
 • Υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας σε δικαστικές υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Pepesec, Repair).  Αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Τμήμα επιμελήθηκε ένα νέο σύγχρονο Χάρτη της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, στα ελληνικά και αγγλικά, προς διάθεση στους επισκέπτες της πόλης.  Το υλικό μοιράστηκε στις Υπηρεσίες του Δήμου που ασχολούνται με την προβολή της πόλης.
 • Διατύπωση άποψης σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και κανονιστικών πράξεων: μετατοπίσεις περιπτέρων, ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση του έργου ΜΕΤΡΟ, χωροθετήσεις λαϊκών αγορών, πεζοδρομήσεις και άλλα κυκλοφοριακά θέματα, μόνιμες ή προσωρινές κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, κ.α.
 • Εξυπηρέτηση δημοτών, χορήγηση βεβαιώσεων
 • Συμμετοχή του Τμήματος στην εκπόνηση του ψηφιακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, που υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Τοπογραφίας, με την παροχή όλου του Αρχείου Διαταγμάτων σε πρωτότυπη μορφή και τη συστηματική επαναρχειοθέτησή του, με αντικατάσταση των όποιων ελλείψεων ή απωλειών.
 • Ανάθεση εργασίας συντήρησης των ιστορικών χαρτών που φυλάσσονται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής.