Προσθήκη κατ’ επέκταση κτιριακού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου στην οδό Κριεζώτου

671 προβολές
Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την προσθήκη κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας στο κτιριακό συγκρότημα σχολείου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Κριεζώτου, Γ. Παπανδρέου (Ανθέων), Κορομηλά και Κίμωνος Βόγα.

Η είσοδος του σχολικού συγκροτήματος βρίσκεται επί της οδού Κριεζώτου 2 αλλά η αυλή του σχολείου έχει πρόσβαση και από τις οδούς Γ. Παπανδρέου και Κίμωνος Βόγα. Το συγκεκριμένο οικόπεδο, διαστάσεων 4.702,64 τμ , είναι καθορισμένο ως χώρος σχολείου με το ΦΕΚ 96Δ/1970, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 171Δ/1972.

Στο συγκρότημα φιλοξενούνται το 5ο Λύκειο, το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο, το 2ο Πειραματικό Λύκειο και το 5ο Γυμνάσιο που όμως λόγω έλλειψης χώρων φιλοξενείται σε προκατασκευασμένους οικίσκους στην παραλία Θεσσαλονίκης.

Στο οικόπεδο είναι ήδη κατασκευασμένο το κτίριο του πρώην Παρθεναγωγείου της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής (αρ. αδείας 93/1938), που είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο.

Το διατηρητέο κτίστηκε μεταξύ των ετών 1936-1939, με σχέδια που στάλθηκαν από την Γαλλία και υπογράφονται από τους Αρχιτέκτονες A. Paul Leclerc και Α. Γραικό, ο πρώτος ως μελετητής και ο δεύτερος ως επιβλέπων του έργου. Χρησιμοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς μέχρι το 1958, όπως Παρθεναγωγείο της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής, Υπηρεσία Ξένων, Επιτελείο της στρατιάς της Καβάλας, στρατιωτικό νοσοκομείο κ.α.

Tο 1959 το «Ταμείον Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Θεσσαλονίκης» αγόρασε από τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή το κτίριο προκειμένου να στεγαστεί το 5ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης με την υπ’ αριθ. ΔΙΛΑΠ/Γ/239/3723/10125 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 165Β’/1987) με το σκεπτικό ότι «αποτελεί δείγμα αξιολόγησης αρχιτεκτονικής Διεθνούς Τύπου. Επίσης αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής σχολικού κτηρίου της τρίτης δεκαετίας του αιώνα μας…»

Στη δεκαετία του ’60 και πιο συγκεκριμένα το 1966 προστέθηκε γυμναστήριο επί της οδού Κριεζώτου σε απόσταση 8,80 μέτρων από το διατηρητέο κτήριο ενώ δύο χρόνια αργότερα το 1968 κτίστηκε ο χώρος ανάμεσα στα δύο κτίρια παρέχοντας χώρους υγιεινής για το σχολικό συγκρότημα.

Το 1989, προστέθηκε στο γυμναστήριο επί της οδού Κριεζώτου ακόμα ένα πρόκτισμα προσθέτοντας χώρους αποδυτηρίων στο γυμναστήριο. Οι προσθήκες αυτές ήταν σύγχρονης αλλά χαμηλής αισθητικής ποιότητας και το μόνο στοιχείο που θύμιζε το διατηρητέο κτίριο ήταν το χρώμα, παρόλο του ότι τα κτίρια αυτά ήταν σε άμεση επαφή με το διατηρητέο.

Στην τελευταία δεκαετία κατασκευάστηκαν και νέες προσθήκες από προκατασκευασμένα κτίρια, που δεν είχαν καμία αισθητική ή μορφολογική σύνδεση με το κτίριο του παρθεναγωγείου και το μόνο ελαφρυντικό που είχαν ήταν το χαμηλό ύψος τους.

Με το παρόν έργο επιχειρείται η αντικατάσταση των χαμηλής λειτουργικής και αισθητικής αξίας αιθουσών που κατασκευάστηκαν με τις μεταγενέστερες προσθήκες. Επίσης αποδίδονται στη χρήση του σχολείου νέοι σύγχρονοι χώροι υγιεινής που καλύπτουν το σύνολο του συγκροτήματος.

Παράλληλα προσφέρονται στο εκπαιδευτικό έργο ένας σύγχρονος χώρος εργαστηρίου, δύο νέοι χώροι εκπαίδευσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μια βιβλιοθήκη, και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Ταυτόχρονα ανακαινίζεται η αυλή, μετά της περιφράξεως, και συντηρείται και το διατηρητέο κτίριο, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα της μελέτης.