Κατηγορία: Διαγωνισμοί

Σκοπιμότητα του Έργου

tessera

Η περιοχή μελέτης αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης καθώς εδώ συγκεντρώνονται πολλά μνημεία που της προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Περισσότερα

H περιοχή μελέτης…

tessera

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ιστορικού κέντρου της πόλης μέσα από τα δυτικά της τείχη και γειτνιάζει άμεσα με την πλατεία Βαρδαρίου.

Περισσότερα

Αντικείμενο της μελέτης

tessera

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Ανάθεση προκαταρκτικής μελέτης ανάπλασης «Νοτιοανατολικής Πύλης» Θεσσαλονίκης

tessera

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Πολεοδομικών

Περισσότερα

Μελέτη Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του Μνημειακού Συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης

tessera

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικών

Περισσότερα
1 2 3 4
Σελίδα 4 από 4
X