Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος


 

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων»...

Το παραπάνω σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.
 


Με την δέσμευση τους οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% μέχρι το 2020.
 
...περισσότερα ›››
   

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Δήμου θεσσαλονίκης


Ένας χώρος για νέες ιδέες

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος MEDSEATIES