Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & προβολής στο πλαίσιο της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου»


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του 5ου Υποέργου της Πράξης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & προβολής» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.380,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

...περισσότερα ››› 
 

 

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης


 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ.1512/6-10-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων».
   

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Δήμου θεσσαλονίκης


Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Διεθνής διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”

Διακρίσεις

Βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας Οικόπολις 2014