Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ.1512/6-10-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων».Το παραπάνω σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.
 
Με την δέσμευση τους οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% μέχρι το 2020.
 
Το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα, γι’ αυτό και ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων είναι καθοριστικός για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο Δήμος με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύεται επίσης για την υποβολή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση.

...περισσότερα ››› 
 

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Δήμου θεσσαλονίκης


Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου σταδίου διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα "Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)"

Δημοσιεύσεις

Εφημερίδα Θεσσαλονίκη: "Φιλικότερα για τους μαθητές σχολεία της Θεσσαλονίκης"