Ενημέρωση για τη νέα καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού

671 προβολές
Ορίστηκε η νέα καταληκτική ημερομηνία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόσημου” στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης» που είναι η: Τετάρτη, 6-2-2013.
 
Συγκεκριμένα, η αριθμ. 1929/8-11-2012 απόφαση Ο.Ε. για τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής αναρτήθηκε στις 16-1-2013 στο Πρόγραμμα Διαύγεια και δημοσιευτηκε σε ΦΕΚ (590/ΥΟΔΔ/31-12-2012). Για την ημερομηνία της εναρκτήριας συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση και θα αποσταλεί σχετική πρόσκληση στα μέλη της.