Έπαινος στο Δημο Θεσσαλονικης για τη συμμετοχή του στο 2ο πανελλήνιο διαγωνισμό πολεοδομίας – χωροταξίας 2008 για τις καλύτερες σχεδιαστικές παρεμβάσεις των Ο.Τ.Α.

tessera933 προβολές

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να αναδειχθούν οι καλές πλευρές του σχεδιασμού στις ελληνικές πόλεις και περιοχές και να προβληθούν με κάθε τρόπο οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι αντίστοιχοι μελετητές – πολεοδόμοι και χωροτάκτες.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) προκήρυξε το Φεβρουάριο 2008 τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πολεοδομίας – Χωροταξίας με δικαίωμα συμμετοχής όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας με αντικείμενο καινοτομικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις, υλοποιημένες ή μη.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο 2ο Διαγωνισμό του ΣΕΠΟΧ με υποβολή του έργου «Ανάθεση Προκαταρκτικής Μελέτης Ανάπλασης ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Θεσσαλονίκης», που περιλάμβανε τόσο τη διαδικασία διαμόρφωσης του Τεχνικού Φακέλου του Έργου και τη διατύπωση των ζητουμένων του διαγωνισμού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, όσο και τις τρεις προκαταρκτικές μελέτες που εκπονήθηκαν από ισάριθμες συμπράξεις μελετητικών γραφείων.   

Το έργο αποτελεί μία από τις πρώτες επιτυχείς εφαρμογές των διατάξεων του άρθρου 6 του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.3316/2005 και τροποποιήσεις αυτού) που διέπει την ανάθεση μελετών στην Ελλάδα, αν όχι την πρώτη σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που από μόνο του το καθιστά καινοτόμο, ενώ παράλληλα οι τρεις προκαταρκτικές μελέτες που εκπονήθηκαν αφενός παρουσιάζουν ιδιαίτερο πολεοδομικό ενδιαφέρον και αφετέρου θίγουν καίρια ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το ισχύον όσο και με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, μετά από αναλυτική εξέταση και συγκριτική αξιολόγηση των συμμετοχών, εκτίμησε τη διαδικασία που επέλεξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το σχεδιασμό της Νοτιοανατολικής Πύλης με την προκήρυξη σχετικού Διεθνούς Διαγωνισμού, του οποίου υπέβαλε τις τρεις (3) βραβευθείσες μελέτες και την έκρινε άξια επαίνου.  

Η προσπάθεια του Δήμου για την ένταξη της προτεινόμενης παρέμβασης στον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό θεωρήθηκε πολύ σημαντική, καθώς και η χρησιμοποίηση του θεσμού των διαγωνισμών για τα θέματα αυτά.   

Υπογραμμίστηκε επίσης η προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων συνεργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, με στόχο την αντιμετώπιση της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου.   

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (οδός Πειραιώς 138 – Αθήνα) στις 19 Δεκεμβρίου 2008. 


{article 186}{title}{intro:strip}

{readmore:Διαβάστε περισσότερα ›››}{/article}