Μελέτη Πολεοδομικής, Κυκλοφοριακής & Περιβαλλοντικής Ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας

tessera697 προβολές

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών & Εφαρμογών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΩΝ: Κατερίνα Δαναδιάδου, αρχιτέκτων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Κατερίνα Μπλέτσα, πρόεδρος, αρχιτέκτων

Δημήτρης Γαληνός, αρχιτέκτων, εκπρόσωπος ΤΕΕ

Κλειώ Αρβανιτίδου, πολιτικός μηχανικός

Αθηνά Τζιόβα, πολιτικός μηχανικός, εκπρ.Δήμου Αγ.Παύλου

Νίκος Μαντζαβίνος, τοπογράφος μηχανικός
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007
ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 145 στρέμματα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ: 274.098  €

Διεθνής Διαγωνισμός Μελετών με αντικείμενο τη σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης για την πολεοδομική ρύθμιση και την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, καθώς και για τη διάνοιξη νέου οδικού άξονα σύνδεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αγίου Παύλου…

{article 159}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

{article 160}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

{article 161}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

{article 162}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

{article 163}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}