Κατηγορία: Αστικές Αναπλάσεις

Κήποι 1 έως 8 της Νέας Παραλίας

Η Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης - Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων (Κήποι 1-8) », εκπονήθηκε από τους Αναδόχους Μελετητές σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 30942/23-4-2002 Σύμβασης.

Συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί οι Μελέτες Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Στατικών, ΗΛΜ εγκαταστάσεων και Φυτοτεχνικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης μελετών.

Επίσης έχουν υποβληθεί και ελεχθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνικές περιγραφές, Προμετρήσεις, Τιμολόγια, Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) που συνοδεύουν τις παραπάνω μελέτες...

Η Μελέτη Εφαρμογής, αφού θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων & Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης .

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας «7 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ, για χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας  - Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων».

Η Μελέτη Εφαρμογής, αφού θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων & Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. 

 

Περισσότερα

Ο Κήπος του Ήχου

tessera

Ο κήπος του Ήχου είναι εξ' ολοκλήρου φυτεμένος με υψηλά δένδρα και καλαμιές στη βόρεια-βορειοανατολική πλευρά και χαμηλότερο πράσινο στο υπόλοιπο τμήμα του κήπου. Τον κήπο διασχίζει ένα μονοπάτι που καταλήγει στο κήπο των Ρόδων. Μία δεύτερη διαδρομή διαμορφώνουν οι τρεις μεγάλες γραμμικές υδάτινες επιφάνειες...

Περισσότερα

Ο Κήπος των Ρόδων

tessera

Ο κήπος των Ρόδων είναι ένας περίκλειστος κήπος, που θυμίζει τις κλειστές αυλές των παλιών αρχοντικών και οριοθετείται από όλες τις πλευρές από μία πέργκολα κλειστή από την εξωτερική πλευρά. Υπάρχουν τρεις είσοδοι στο εσωτερικό του κήπου...

Περισσότερα

Ο Κήπος της Μνήμης

tessera

Ο κήπος της Μνήμης είναι ένας κήπος με μία κεντρική περιοχή που περιλαμβάνει 24 μεγάλα παρτέρια που φυτεύονται με αρωματικά φυτά της Ανατολής. Το κεντρικό τμήμα του κήπου δημιουργεί μία προοπτική προς την πόλη και είναι ο μοναδικός κήπος που διαμορφώνεται και πάνω από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου...

Περισσότερα

Σχολική Στέγη

tessera

Μετά από διεξοδικότατη έρευνα για τις ανάγκες σε κτιριακή υποδομή και άλλα λειτουργικά προβλήματα των σχολείων, η Υπηρεσία μας διατύπωσε συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις

Περισσότερα

Ο Κήπος του Νερού

tessera

Ο Κήπος του Νερού είναι ένας χώρος όπου το νερό είναι το κυρίαρχο στοιχείο που οργανώνει και συνθέτει τη συνολική του ατμόσφαιρα. Μια ξύλινη πέργκολα κατασκευάστηκε σε όλο το μήκος του κήπου έτσι ώστε να στεγάζει το περιμετρικό πλακόστρωτο γύρω από την υδάτινη επιφάνεια...

Περισσότερα

O Κήπος της Μουσικής

tessera

Στον τριγωνικό χώρο που γειτνιάζει με το Μέγαρο Μουσικής διαμορφώνεται ο Κήπος της Μουσικής. Ο Κήπος φυτεύεται με δέντρα σε κανονικές αποστάσεις, αφήνοντας ένα τριγωνικό "ξέφωτο" φυτεμένο με γρασίδι...

Περισσότερα
1 2
Page 2 of 2