Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 27o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

t.dalianis1461 προβολές

Σκοπός του έργου είναι η βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση του 27ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Καισαρείας 15, στην Κάτω Τούμπα και ανήκει στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όλες οι εργασίες θα ανταποκρίνονται στους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, στις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών και στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης.

Τα υλικά που θα επιλεγούν θα χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα και αντοχή, θα επιλέγονται με τη σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου και θα συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα με το κόστος, με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της μελέτης.

 

 

» Τεχνική περιγραφή

» Περίληψη προκήρυξης

» Κάτοψη γενικής διαμόρφωσης

  • Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αντλήσουν τα επίσημα στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ