Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 2ο Γυμνάσιο και 31ο ΓΕΛ

t.dalianis1207 προβολές

Σκοπός του έργου είναι η βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – 31ου ΓΕΛ, επί της οδού Αναξιμάνδρου 79. Όλες οι εργασίες θα ανταποκρίνονται στους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, στις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών και στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης.

Τα υλικά που θα επιλεγούν θα χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα και αντοχή, θα επιλέγονται με τη σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου και θα συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα με το κόστος, με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της μελέτης.

 

 

» Τεχνική περιγραφή

» Περίληψη προκήρυξης

» Κάτοψη γενικής διαμόρφωσης

  • Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αντλήσουν τα επίσημα στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ