Μελέτη Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του Μνημειακού Συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης

tessera

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικών

Περισσότερα

Μελέτη Πολεοδομικής, Κυκλοφοριακής και Περιβαλλοντικής Ανάπλασης Ευρύτερης Περιοχής Κοιμητηριών Ευαγγελίστριας

tessera

Η «Ευρύτερη Περιοχή Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας», ως περιοχή μελέτης, ορίζεται από το ανατολικό τείχος της Θεσσαλονίκης, από τις οδούς Ολυμπιάδος

Περισσότερα
1 27 28 29 30
Σελίδα 29 από 30
X